Kestävä kehitys

 Kestävä kehitys

Tehtävä 1.
Kestävä kehitys pyrkii parantamaan maailmaa ja tulevaisuutta. Tätä varten on agenda 2030 jossa on 17 tavoitetta.

Tehtävä 2.
 1. Voi muuttaa arvomaailmaa
 2. Edellytät tasa-arvoa
 3. Käsitys muuttuu
 4. Oma ekologisuus lisääntyy
 5. Mietit veden käyttöäsi enemmän
 6. Suosit enemmän kotimaista
 7. Luot parempaa tulevaisuutta
 8. Kun ymmärtää voi itse vaikuttaa
 9. Voit auttaa muita
 10. Teet parempia päätöksiä kestävän kehityksen suhteen
Tehtävä 3.
Elinkaariajattelu=Tavoitteena selvittää valmistuksen ja käytön kokonaisvaikutukset

Kiertotalous=Pyrkii maksimoimaan tuotteen materiaalit käytössä mahdollisimman pitkään, jotta syntyy vähemmän hukkaa ja jätettä

Hiilijalanjälki=Tuotteen, toiminnan tai palvelun aiheuttama ilmastokuorma

Tehtävä 4.

 • Hyvä koulutus
Koulutus on tärkeä asia ja se mahdollisuus pitäisi sallia jokaiselle. Hyvä koulutus edistää hyvinvointia ja on perusta työn saannille

 • Sukupuolten tasa-arvo
Kaikille pitäisi antaa samat oikeudet ja kohtelu sukupuolesta huolimatta. Naisilla on monissa maissa huonompi asemma kuin suomessa ja sen ei pitäisi olla enää tällätavoin.

 • Terveys ja hyvinvointi
Hyvinvointi ja terveys ovat yhdessä kulkeva asia, koska jos ei ole terveyden huoltoa tai se ei toimi ei myöskään voi olla kunnolista hyvinvointia. Jokaisella pitäisi olla oikeus maksuttomaan terveyden huoltoon

 • Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto
Rauhattomuus, oikeudenmukaisuuden puute ja kehno hallinto on ongelma monessa paikassa maailmassa vaikka suomessa sitä pidetään itsestään selvyytenä. Sodan pelko ja diktatuuri on läsnä monissa maissa eikä kovinkaan kaukana meistä joten se vaikuttaa myös meihin.

 • Ei nälkää
Nälänhätä on ongelma monessa maassa ja se on iso este hyvinvoinnille. Nälänhätä tappaa monia mutta asialle tehdään hyvin vähän koska esim suomessa sitä pidetään vieraana asiana eikä ymmäretä tilanteen todellista vakavuutta.

 • Eriarvoisuuden vähentäminen
Eriarvoisuutta on kaikkialla ja se kohdistuu moniin sukupuolen, uskomusten, kulttuurin ja ihonvärin takia. Minusta kaikkien pitäisi olla saman arvoisia ja omalla toiminnalla sitä voi vähentää esim puhumalla asiasta ja tekemällä parempia vaihtoehtoja

 • Ei köyhyyttä
Köyhyys ja kodittomuus ovat ongelma joissain paikoissa ja se ei edistä hyvinvointia. Asialle koitetaan tehdä paljon, mutta se ei vielä riitä tekemään siitä loppua. Tämä kulkee paljon käsikädessä koulutuksen kanssa, koska jos jokaiselle tarjotaan mahdollisuus maksuttomaan koulutukseen saataisiin lisää työntekijöitä ja köyhyys vähentyisi.Tehtävä 5.


Tiesin ennestään, että voisin tehdä muutoksia mutta testin tehtyäni tajusin että voisin tehdä niitä hieman enemmän vielä.

Voisin vaikuttaa itse näillä keinoilla: 
 • Vähentämällä eläinperäisiä tuotteita
 • Kuluttaisin vähemmän vettä
 • Auttaisin muita edistämään omaansa
 • Kierrättämällä paremmin
 • Käyttämällä vähemmän rahaa turhiin heräteostoksiin
Tehtävä 6. 

Omalla työpaikallani kestävä kehitys näkyy siten, että kaikki kalusteet on hankittu kierrättämällä joko kirpputoreilta tai roskalava ryhmistä tms, Työpaikka myös lajittelee muovit, bio, pahvi ja sekajätteen sekä kierrätää nämä asiaan kuuluvasti, myymättömät kukat myös pyritään hyödyntämään kuivaamalla jos vain mahdollista. Yritys myös suosii muita pienyrittäjiä mitä tulee esim paketointimateriaalihin.

Kommentit

Suositut tekstit